Hjälp för Bokmärke Modulen

Denna fil innehåller hjälp om de olika valen i Bokmärke modulen. Bokmärke modulen ger dig möjlighet att visa en lista av bokmärken på din Website Baker webbplats. Som du kan läsa nedan så är denna modul flexibel och det som visas kan underhållas via dessa inställningar.

Hjälpen är indelad i 3 sektioner: , och Changelog. Information om detta beskrivs nedan.

Denna sektion innehåller obligatoriska fält som behövs för att denna modul ska fungera korrekt.

Med valen nedan kan du modifiera utseendet på de olika sektioner som finns i Bokmärke modulen.